Weerprotocollen

Als organisatie is alles ons eraan gelegen de Wiekloop zo veilig mogelijk te laten verlopen, het weer hebben wij helaas niet in de hand daarom hebben wij protocollen opgesteld hoe wij de risico’s bij weersomstandigheden kunnen beperken.

Onweer
Bij (grote kans op) aankomend onweer word de wedstrijd direct stilgelegd/afgelast. Iedereen word vriendelijk verzocht zo snel mogelijk de het parcours en de start/finish te verlaten.

Warmte
Bij warm weer raadplegen wij 2 bronnen, 1 is eventuele waarschuwingen van het KNMI en 2 is de WBGT-Index in combinatie met het advies van de Atletiekunie WGBT staat voor Wet Bulb Global Temperature deze word gemeten aan de hand van verschillende factoren en geeft een realistisch beeld van het gevaar van hitte voor deelnemers. Bij een WBGT >= 25 of bij code rood zal de loop stilgelegd of afgelast worden.

Update 23-8 de WGBLT voor donderdag 25 augustus 2022 word momenteel geschat op (gemiddeld) 22.2
Dat is een verhoogd risico voor deelnemers, onderstaande maatregelen zijn dan ook van kracht.

Afhankelijk van het risico nemen wij extra maatregelen, het gaat dan om:

WGBT 17-18.4:
– 1 extra waterposten opzetten, zodat er in totaal 2 waterposten zijn

WGBT 18.4-22.2:
– Zorgen dat er bij de finish een koelpak/ijs aanwezig is voor eventueel koelen oververhitting
– Vrijwilligers extra flesje(s) water meegeven voor hunzelf maar ook voor eventueel lopers/bezoekers die dat nodig hebben
– Via mail, website (inschrijfpagina) en social media Informeren lopers over de weersomstandigheden, en adviseren expliciet lopers die niet (voldoende) fit zijn of verhoogd risico hebben niet mee te lopen (met teruggave inschrijfgeld)
– Informeren de vrijwilligers over de weersomstandigheden en extra over.:
– Waar op te letten (hitteberoerte symptomen)
– Wat te doen in zo’n situatie (112 bellen, organisatie op hoogte brengen zodat EHBO erop afgestuurd kan worden, schaduw creëren/koelen)
– Verkeersvrijwilligers informeren dat eigen veiligheid/omgeving op 1 staat als voor EHBO verlenen
– Wanneer een loper wankelt/niet stabiel loopt of andere symptomen heeft die wijzen op oververhitting uit de race halen
– Telefoonnummer delen van Organisatie
– Informeren bestuur en EHBO met uitgebreid uitleg over risico’s en hoe te handelen, AED (wanneer niet door EHBO zelf) is beschikbaar bij voetbelveld
Ook volgende document delen: https://dvy7d3tlxdpkf.cloudfront.net/atletiekunie/Kenniscentrum/Wedstrijdorganisatie/Medische-maatregelen-klachten-risico-flauwvallen.pdf?v=1654873586
– Spreker expliciet vragen te laten wijzen om te drinken, extra waterposten, en als je je niet fit voelt te stoppen met lopen
– Zorgen voor een sproeier zodat lopers verkoeling kunnen zoeken

WGBT 22.2-25:
– Waar mogelijk en nuttig extra schaduw creëren voor onder vrijwilligers
– 2 extra waterposten opzetten, zodat er in totaal 3 waterposten zijn
– De loop van kinderen verkorten van 2,5 naar 2 kilometer

WGBT 25+
– Loop word afgelast

Overige omstandigheden (Storm, Zicht, Gladheid)
Mocht er code rood afgegeven worden en dit betrekking hebben op de locatie waar de Wiekloop zich afspeelt word de wedstrijd stilgelegd/afgelast.
Bij code geel of als het lokaal mogelijk niet verantwoord is zal de organisatie een afweging maken op basis van de dan beschikbare informatie.

Bronnen:
Atletiekunie advies hoge temperaturen: https://dvy7d3tlxdpkf.cloudfront.net/atletiekunie/Kenniscentrum/Wedstrijdorganisatie/Baanatletiek-en-hoge-temperatuur.pdf?v=1654873587
Waarschuwingen KNMI: https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/knmi-waarschuwingen

Scroll to top